Індійські притчі. Всі притчі тут! )

Індійські притчі вважаються першими мудрими оповіданнями, що ді­йшли до нас із сивої давнини. Адже Індія — країна надзвичайно багатої історії та культури — населена нащадками однієї з найвеличніших прадав­ніх цивілізацій. Аж до середини III тисячоліття до н. е. на території Індії проживали племена дравідів, чий рівень культури анітрішечки не посту­пався розвитку народів Давнього Єгипту та Месопотамії. Згодом країну захопили індоарійські племена, які змішались із дравідами і видозмінили їхню культуру. Відтоді в Індії запанував індуїзм, у якому поєдналися ве­дична релігія, брахманізм і всілякі народні вірування. Наразі це третя за кількістю послідовників релігія світу — її випереджають лише християн­ство та іслам.

На нашому сайті ми зібрали велику колекцію індійських притч.

Дякуємо, що ви з нами! Продовжуємо нашу розповідь про індійську культуру.

Отож головна священна книга індуїзму — Веди — є найдавнішим свя­щенним писанням у світі. Недаремно ця назва із санскриту перекладається як «знання». За словами вчених, засади ведичного вчення були занотовані давньоарійською мовою на шкурах тварин тисячі років тому, проте згодом їх було безповоротно втрачено. Подейкують, що перша частина Вед існу­вала вже в XIV ст. до н. е., переходячи від уст до вуст протягом багатьох сторіч, так само як епічні поеми «Рамаяна» і «Махабхарата».

Однією з найяскравіших рис ведичної релігії є вшанування численних богів, зазвичай наділених людськими якостями. Загалом, в Індії існувало безліч теорій щодо природи Бога, проте всі вони розглядали Бога у трьох подобах: перша проходить сяйвом крізь Усесвіт; друга ховається в серцях людей і тварин; третя виявляється в різних формах вищих сил.

Головними богами Давньої Індії вважалися Брахма — творець Усе­світу; Вішну — втілення світового ладу, провісник істини та вищого закону;

Шива — багаторукий володар часу; Шакті — дружина Шиви, яка випро­мінює творчу енергію; Індра — призвідник усіх світових війн, відповідаль­ний за громи та блискавиці; Агні — господар вогню та світла, всеосяжний Початок, що пронизує світобудову; Ганеша — уособлення мудрості та до­бробуту тощо. Аби заслужити прихильність усіх цих богів, давні індійці приносили їм жертви, прохаючи зміцнити здоров’я, збільшити статки, по­дарувати дітей чи просто допомогти у скрутну мить.

Система вірувань індуїзму настільки складна і розмаїта, що в ній склад­но знайти певну провідну доктрину, слушну для кожного відгалуження цієї релігії. Однак існують спільні поняття, якими послуговуються геть усі індуси, як-от: сансара — кругообіг народження та смерті, що передба­чає переселення душі з одного тіла до іншого (тварини, людини, ба навіть бога); дхарма — морально-етичні обов’язки; карма — вплив дій та вчин­ків людини на її подальшу долю, включно з переродженням після смерті й спокутуванням колишніх гріхів уже в новому тілі.

Окрім того, мешканці Давньої Індії вважали, що вся природа (жива і нежива), усі гори, річки та рослини мають у собі божественну силу. Ство­рюючи міфи, люди намагалися пояснити, як було створено світ і все живе на Землі. Тому їхні притчі допомагають осягнути глибину, красу та витон­ченість духовної думки давніх індійських народів.

Всі індійські притчі можете переглянути на нашій сторінці sofispace.com/parables